ascidi

m
Zoologia

Qualsevol membre de la classe dels ascidiacis i, més generalment, de l’embrancament dels urocordats.