Asclepíades de Samos

(?, segle III aC — ?, segle III aC)

Poeta líric grec.

És autor de nombrosos epigrames de tema eròtic, divuit dels quals es conserven a l' Antologia palatina , escrits en versos asclepiadeus, la invenció dels quals li fou atribuïda, bé que ja abans els havia emprats Alceu.