asiento
*

m
Història

Contracte establert entre la monarquia hispànica i uns particulars pel qual aquella atorgava, per un temps estipulat, el monopoli d’una explotació comercial relacionada amb les colònies americanes.

Entre d’altres, comprenien la venda i forniment de certs articles alimentaris, l’explotació de mines i el comerç de perles i corall, però els més importants i coneguts foren els asientos de negros, llicències d’introducció d’esclaus negres a Amèrica, amb les quals la corona obtenia grans beneficis. Creats el 1589, esdevingueren autèntics acords internacionals amb companyies mercantils: d’aquests monopolis sobresurt la Compagnie de Guinée, creada per Lluís XIV de França i a la qual Felip V concedí el 1701 el monopoli del tràfic d’esclaus a les colònies espanyoles. Pel tractat d’Utrecht (1713), el monopoli fou cedit per 30 anys a la companyia britànica South Sea Company com una de les compensacions a la retirada d’Anglaterra de la guerra de Successió. Renovat el 1748, dos anys després s’anul·là, coincidint amb la liberalització progressiva del comerç d’esclaus negres.