asil polític

asil territorial
m
Dret internacional

Protecció que un estat dóna als estrangers que fugen de llur país per causa de persecucions polítiques, racials o religioses.

L’asil polític és reconegut en diferents constitucions, com l’espanyola, la francesa o la italiana. Cal citar en aquest sentit el conveni de Ginebra de 25 de juliol de 1951.