asparagina

àcid aminosuccinàmic, NH2COCH2CH(NH2)COOH
f
Bioquímica

Aminoàcid natural, no essencial, que intervé en el metabolisme del nitrogen en els vegetals.

La forma levogira (L(-)-asparagina) és especialment abundant a les arrels i als brots de les lleguminoses i dels espàrrecs, d’on és extreta per hidròlisi enzimàtica; també és obtinguda sintèticament. Cristal·litza com a monohidrat C 4 H 8 N 2 O 3 ·H 2 O que es fon a l’entorn de 234-235°C. La funció amida li comunica propietats hidròfiles (la hidròlisi àcida o alcalina dóna amoníac i àcid aspàrtic). És emprada com a diürètic i per a preparar alguns medis de cultiu especials en bacteriologia. Sembla ser que es tracta d’una substància indispensable en el desenvolupament de certes cèl·lules canceroses.