aspirador

m

Qualsevol aparell per a produir moviment de gasos o de líquids per aspiració, com una bomba, un extractor, etc.