assemblador

m
Electrònica i informàtica

Programa que assembla programes o parts de programes.

Normalment també tradueix el llenguatge font al llenguatge de màquina i pot detectar i diagnosticar certs errors sintàctics. De vegades va incorporat en un compilador.