Assemblea de les Regions d’Europa

ARE (sigla)

Organisme constituït el 1985 a iniciativa de nou organitzacions interregionals d’Europa que en coordina les regions amb l’objectiu de reforçar-ne la representació al costat de les institucions de la Unió Europea.

Ha tingut un paper destacat en la creació del Comitè de les Regions de la Unió Europea . Entre les seves tasques destaquen els treballs del Consell Consultiu de les Col·lectivitats Regionals, el qual té com a objectiu associar les col·lectivitats regionals i locals amb vista a impulsar la política regional de la UE i pronunciar-se sobre temes que afectin les regions. Així mateix, ha adaptat els seus estatuts per acollir nombroses regions de l’Est, amb les quals té relacions permanents. Del 1985 al 1996 J. Pujol n'ocupà la presidència; posteriorment el càrrec passà al flamenc Luc Van den Brande.