Assemblea Nacional

Assemblée Nationale (fr)

f
Història
Política

Cambra baixa o primera cambra de la República francesa, que té la seva seu al Palais Bourbon de París.

És formada per 577 diputats, elegits per sufragi universal, directe i secret cada cinc anys. Per influència de la institució francesa, han pres el nom d' Assemblea Nacional la primera cambra o la cambra única en les constitucions de diverses antigues colònies franceses (Algèria, Camerun, Costa d’Ivori, Guinea, etc), de diverses democràcies populars i d’altres països (Portugal, Turquia, etc). El nom d' Assemblea Nacional sorgí amb l’Assemblea Nacional Constituent francesa constituïda el 9 de juliol de 1789, que es transformà en Assemblea Legislativa el 1791 ( Revolució Francesa). L’Assemblea Constituent del 1848 donà pas també a l’Assemblea Legislativa del 1849. Una nova Assemblea Nacional Constituent es formà el 1871 i perdurà fins el 1875. Després de la Segona Guerra Mundial es reuniren dues assemblees constituents més (1945 i 1946). Aprovada finalment la constitució del 1946, aquesta donà el nom d' Assemblea Nacional a la primera cambra, denominació que substituïa la de cambra de diputats i que ha estat mantinguda per la vigent constitució del 1958.