Associació Catalana de Sociologia

ACS (sigla)

Associació de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), creada el 1979.

Actualment assumeix el paper d’acadèmia científica i inicialment se centrà en els aspectes corporatius i professionals. En aquest sentit donà suport a la creació, el 1988, del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya (COLPISC), amb la finalitat de defensa corporativa de la professió. Des de la seva fundació, les activitats prioritàries han estat l’organització de les diverses edicions del Congrés Català de Sociologia i l’organització del primer Congrés de Joves Sociòlegs el 2000. L’ASC també ha participat en els congressos organitzats per la Federació Espanyola de Sociologia (FES). Edita, des del 1995, la Revista Catalana de Sociologia i ha publicat diverses monografies sobre temes específics de la disciplina.