Associació Espanyola de Normalització i Certificació

AENOR

Organisme encarregat d’elaborar les normes espanyoles UNE i de difondre-les a tots els àmbits de la indústria i dels serveis.

Representa l’Estat espanyol en els organismes internacionals i europeus d’estandardització (ISO, IEC, ETSI, CENELEC, etc).