Associació Europea d’Universitats

Organisme creat el 31 de març de 2001 a Salamanca com a resultat de la unió de la Conferència de Rectors Europeus (CRE) i de la Confederació de Conferències de Rectors Europeus.

La finalitat d’aquesta unió fou l’establiment dsun únic representant de la comunitat universitària europea. La seva funció és promoure el desenvolupament d’un sistema coherent de l’ensenyament universitari i la recerca europeus, mitjançant l’enfortiment del paper que tenen les universitats en els nous espais europeus d’educació superior i de recerca, la realització de projectes conjunts i polítiques comunes que potencien la qualitat, l’afavoriment de fluxos d’informació a través de reunions, trobades i publicacions periòdiques, i el suport i l’assessorament actius dels seus membres. Poden formar part d’aquesta associació universitats individuals, conferències nacionals de rectors, i associacions i xarxes d’institucions d’ensenyament superior. L’abril del 2005 estava formada per 760 membres de 45 països europeus.