Associació Wagneriana

Llibret d’òpera editat per l' Associació Wagneriana

© Fototeca.cat

Entitat fundada l’any 1901 per Joaquim Pena, que en fou president, juntament amb Antoni Ribera, Lluís Suñé, Antoni Colomé i d’altres, amb la finalitat d’estudiar i difondre l’obra de Wagner, sense excloure d’altres compositors, per mitjà de publicacions, conferències i audicions.

Edità reduccions per a cant i piano de les obres de Wagner i traduccions de llurs llibrets.