associativitat

propietat associativa
f
Matemàtiques

Propietat que tenen moltes operacions matemàtiques binàries d’acord amb la qual per a fer l’operació de tres elements es poden operar els dos primers i després operar el resultat amb el tercer element o bé operar el primera amb l’operació dels dos darrers.

La suma i la multiplicació dels nombres reals o complexos presenten aquesta propietat.