astàsia

f
Patologia humana

Dificultat de restar dempeus, tot i no existir paràlisi en els músculs dels membres inferiors.

Més que no pas una veritable paràlisi, és un trastorn en la coordinació dels moviments. És combinada habitualment amb la dificultat de caminar o abàsia. L'astàsia-abàsia és pròpia dels vells i dels individus presenils afectats d’arterioesclerosi cerebral, amb lesions de microreblaniment als nuclis grisos centrals del cervell (nucli lenticular, nucli caudal). N'hi ha una altra forma piscogènica o histèrica, sense lesions i de pronòstic més favorable.