asterisc

m
Lingüística i sociolingüística
Escriptura i paleografia

Signe gràfic (*) usat en l’escriptura i en la impremta per a indicar la referència a una nota marginal, per a marcar els mots, frases, etc, que tenen un caràcter especial, etc.

En lingüística indica que una forma no és documentada sinó hipotètica.