astre

m
Astronomia

Cos celeste de forma determinable, aïllat en el cosmos i que es mou d’acord amb determinades lleis.

És compacte, d'una mida mínima equivalent a un asteroide i emissor de llum pròpia o reflectida. Hom anomena genèricament astre qualsevol planeta, estel, satèl·lit o cometa. Són exclosos d’aquesta denominació els cossos celestes o les agrupacions d’aquests de forma no totalment determinada, com els cúmuls, les associacions o les nebuloses.