Astronomia nova

Obra en llatí de Johannes Kepler, apareguda el 1609, en la qual donà a conèixer les dues primeres lleis de Kepler que duen el seu nom.