astur

f
m
Història

Individu d’un poble preromà que ocupava l’actual Astúries i el nord de Lleó.

Les serres del sistema Cantàbric dividien les terres ocupades pels asturs en Asturia Transmontana al N i Asturia Augustana al S, divisió que hom coneix en temps dels romans. La ciutat més important de la Transmontana era Lucus Asturum (avui Lugo) i la de la zona sud (i de tot el conjunt) era Asturica Augusta (avui Astorga). Els asturs es distingiren per la resistència que oposaren als romans durant les guerres cantàbriques, en temps d’August. La zona fou important durant l’imperi Romà per les explotacions d’or.