Atenàgores

Ἀθηναγόρα (el)

(?, segle II — ?, segle II)

Filòsof i apologista grec, cristià.

Fou el primer a intentar una demostració científica del monoteisme. Escriví Presbeía perí Khristiaōn (‘Intercessió a favor dels cristians’), adreçada a l’emperador Marc Aureli, i Perí anastáseōs nekrōn (‘Sobre la resurrecció dels cadàvers). Festa: 6 d’agost.