Ateneu

Ἀθήναιος (el)

(Nàucratis, Egipte, segle II — Nàucratis, Egipte, segle III)

Erudit de llengua grega, recordat per la seva obra en trenta llibres, després reduïts a quinze, El banquet dels savis.

Escrita en forma de diàlegs, i de valor literari desigual, té un abast gairebé enciclopèdic i dóna notícies inapreciables per al coneixement de l’època.