aterratge

m
Transports

Acció de recalar, terrejar o prendre terra una embarcació.