atlatl

m
Militar

Arma precolombina en forma d’estaca utilitzada pels indis de la vall de Mèxic que servia per a augmentar la força propulsora del braç en el llançament de projectils (dards, javelines, etc).

Posteriorment fou emprada per altres grups amerindis i pels indígenes d’Austràlia i de Nova Guinea.