atles

m
Anatomia animal

Primera vèrtebra dels tetràpodes, articulada amb el crani, i molt modificada repecte a la primera vèrtebra dels peixos.

Té forma d’arc, i el seu cos, anomenat apòfosi odontoide, és soldat a la segona vèrtebra o axis. L’atles pot girar entorn d’aquesta apòfosi, cosa que fa possible la gran movilitat del cap respecte a la columna vertebral.