Atles català

Atles català

Mapamundi dibuixat el 1375 i conservat a la Bibliothèque Nationale de París, enganxat sobre fustes.

Consta de 6 fulls de pergamí (50 x 64 cm), il·luminats amb set colors i amb els texts explicatius i les llegendes en català. Dos fulls són introductoris: el primer conté texts cosmogràfics distribuïts en quatre columnes; el segon, un gran “calendari” circular inscrit en un quadrat. Els fulls restants són quatre mapes (traçats seguint el sistema de rumbs marítims), que, posats l’un al costat de l’altre —bé que la coincidència no sigui exacta—, donarien la representació del món llavors conegut: Europa, Àfrica i Àsia, des del meridià de les Canàries fins a la mar de la Xina i des del tròpic de Càncer aproximadament fins al paral·lel 60°N. No consta qui n’és l’autor, però sembla que es tracta del mapamundi fet per “Cresques lo jueu” —Cresques Abraham o el seu fill Jafudà Cresques— i que, el 1381, l’infant Joan (després Joan I) regalà a Carles VI de França. La representació dels països bàltics de la carta de Joan de la Cosa probablement deriva d’aquest atles.