àtom gram

m
Física

Quantitat d’un element que pesa, en grams, el valor expressat pel seu pes atòmic .

Un àtom gram de qualsevol element conté el mateix nombre d’àtoms (nombre d'Avogadro.