Atreu

gr:’Ατρεύς (el)

Rei de Micenes, pare d’Agamèmnon i de Menelau; amb els seus atroços delictes inicià el tràgic destí dels atrida, família sobre la qual pesava la maledicció de Tàntal.