atri

m
Arquitectura

Espai situat davant els primitius temples cristians, destinat als catecúmens i als penitents.