atròfia

f
Biologia

Involució filogenètica d’un òrgan, teixit, etc, com la soferta, per exemple, per les extremitats dels cetacis respecte a la dels mamífers tetràpodes que filogenèticament els precediren.

L’atròfia és un fenomen corrent al llarg dels processos evolutius (evolució).