atròfia

f

Afebliment o esmussament d’alguna facultat o capacitat.