atzagaia

f
Militar

Llança de git curta i de poc pes, molt probablement d’origen sarraí.