atzar

m

Causa assignada als fets de què hom desconeix la causa real.