Atzeneta d’Albaida

Adzaneta d’Albaida

Atzeneta d’Albaida

© Fototeca.cat

Municipi de la Vall d’Albaida, situat al vessant septentrional del Benicadell i de la serra d’Agullent que separa aquesta vall del Comtat.

És travessat pel barranc d’Atzeneta , però l’aigua per al regatge procedeix del riu d’Albaida per mitjà d’un canal regulat per una junta de regants. L’àrea regada ocupa 58 ha dedicades a hortalisses, llegums i arbres fruiters. La major part de les terres conreades són de secà: oliveres, garrofers i ametllers. La propietat és molt repartida, i el 93% de la terra és conreada directament pels propietaris. Indústries tèxtils i de fusta. Sofrí un fort augment de població al llarg del s. XVIII, continuat fins el 1860, que aconseguí el màxim amb 1 562 h; a la segona meitat del segle sofrí una forta davallada fins a arribar a 910 h el 1887; després restà estacionària fins el 1930 (1 257 h) i posteriorment (1970) s’ha tornat a expandir. El poble (1 273 h agl [2006], atzenetins; 399 m alt.) es troba una mica separat de la carretera de València a Alcoi, al començament del port d’Albaida. Lloc de moriscs erigit en parròquia (Sant Joan) el 1574, era habitat per 100 famílies el 1609 abans de l’expulsió d’aquells.