au-pair
*

f
m

Persona jove que temporalment, en canvi de la manutenció i l’allotjament, té cura dels infants d’una família en un país estranger, amb l’objectiu d’aprendre’n la llengua.