Aubervilliers

Ciutat del departament de Sena-Saint-Denis, a l’aglomeració suburbana de París.

Centre industrial (químic, metal·lúrgic, adobs, etc).