Aubrey Fitz Gerald Bell

(Muncaster, Cumberland, 1881 — ?, 1950)

Hispanista anglès.

Especialitzat en literatura castellana i portuguesa del Renaixement, publicà nombrosos estudis i monografies: Studies in Portuguese Literature (1914), Notes on the Spanish Renaissance (1930), Castilian Literature (1938), etc; tingué cura de l’edició de l' Oxford Book of Portuguese Verse (1925).