audàcia

f

Coratge que porta a arriscar-se, atreviment extraordinari.