Audiència Nacional

f
Dret processal

Tribunal amb seu a Madrid i jurisdicció a tot l’Estat espanyol.

Constitueix un tribunal especial centralitzat dedicat a determinades matèries considerades d’especial rellevància i de repercussió en tot el territori de l’Estat espanyol, entre les quals figuren el terrorisme, els delictes contra la corona, el crim organitzat, el narcotràfic i els delictes monetaris i econòmics que perjudiquin el conjunt de l’economia espanyola, com també les impugnacions de convenis col·lectius d’àmbit territorial superior a una comunitat autònoma. Consta de tres sales: la penal, la contenciosa administrativa i la social.

Fou creada el 4 de gener de 1977 per decret llei el mateix dia que se suprimia el Tribunal d’Ordre Públic, amb pràcticament les mateixes atribucions. El fet que tingués jurisdicció en tot el territori de l’Estat entrava en contradicció amb la Constitució Espanyola, que assumia el criteri d’assignar el jutge segons el lloc on es cometia el delicte, si bé el Tribunal Constitucional desestimà aquesta interpretació en una sentència del 1981. Es considera sovint que el factor clau de la pervivència d’un tribunal d’aquestes característiques fou l’existència d’ETA i la seva activitat terrorista.

Tanmateix, aquesta justificació es posà en dubte quan, l’octubre del 2017, la jutge d’aquest tribunal dictà presó provisional incondicional per als dirigents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, les principals organitzacions de la societat civil que impulsaven la secessió de Catalunya per mètodes pacífics, als quals acusà de sedició i rebel·lió. El mes següent, també dictà presó incondicional per a tots membres del govern presidit per Carles Puigdemont, als membres del qual acusà de sedició, rebel·lió i malversació després que s’hagués declarat la República Catalana.