audiòfon

m

Audiòfon

© GAES

Aparell electrònic que amplifica el so captat per un micròfon mitjançant un transductor per via aèria o via òssia per tal de compensar la pèrdua auditiva.

L’amplificació ha de ser variable en intensitat i freqüència. Hi ha diversos tipus d’audiòfons segons la posició que ocupen en l’aparell auditiu i el seu funcionament. L'audiòfon retroauricular, que es col·loca al darrere del pavelló auditiu, posseeix un colze de plàstic que facilita el suport i serveix d’unió amb l’adaptador situat al conducte auditiu extern. 

L'audiòfon intraauricular s’allotja en la petxina auricular i el conducte auditiu extern, mentre que l'audiòfon intracanal ocupa només el conducte auditiu extern. 

L'audiòfon microcanal és de mida molt reduïda i se situa en la seva totalitat dins del canal auditiu. 

L'audiòfon Open Fit, allotjat al darrere del pavelló auditiu i connectat a un tub pràcticament invisible, s’aplica en casos de pèrdua auditiva lleu o moderada, sobretot de les freqüències agudes. L’oïda queda oberta i s’evita l’efecte d’oclusió, tot proporcionant una audició semblant a cau d’orella natural. 

En l'audiòfon RIC (Receiver In Canal) l’auricular està connectat al final d’un tub fi que es col·loca dins del conducte auditiu, a través del qual es transmet el so electrònicament. El seu disseny permet una audició més natural i més possibilitats de guany auditiu.