August Bebel

(Colònia, 22 de febrer de 1840 — Suïssa, 18 de març de 1913)

August Bebel

Polític alemany.

Torner d’ofici, el 1861 començà a participar en el moviment obrer alemany, del qual dirigí la fracció marxista, fins que al congrés d’Eisenach (1869) fundà, amb Wilhelm Liebknecht, el partit socialdemòcrata. El 1875 aconseguí d’unificar el moviment obrer alemany. S'oposà a les doctrines anarquistes de Bakunin i de Most. Fou diputat al Reichstag del 1867 fins a la seva mort. Lluità contra l’imperialisme alemany de l’època. Escollí una línia intermèdia entre els revisionistes i els partidaris d’una posició més radical. Escriví diverses obres de política, entre les quals Die Frau und der Sozialismus (‘La dona i el socialisme’, 1883) i Aus meinem Leben (‘De la meva vida’, 1910-14).