August Heinrich Grisebach

(Hannover, 1814 — Göttingen, 1879)

Botànic alemany.

Ha estat una de les màximes figures de la geografia botànica. Bon coneixedor de les flores europea i americana, ja que recorregué pràcticament la totalitat d’ambdós continents, tractà d’establir una classificació de la vegetació segons una base climàtica en l’obra Die Vegetation der Erde (~1872).