August III de Polònia

(Dresden, 17 d’octubre de 1696 — Dresden, 5 d’octubre de 1763)

Elector de Saxònia (Frederic August II de Saxònia, 1733-63) i rei de Polònia (1733-63).

Fill d’August II de Polònia. Obtingué la corona en lluita contra Estanislau Leszczyński, sogre de Lluís XV, que havia estat elegit a la mort d’August II. Nasqué així, per l’oposició de França, la guerra de successió polonesa. Deixà el govern a les mans del primer ministre Brühl; la seva passivitat reduí el regne a una província russa.