August Kundt

(Schwerin, 18 de maig de 1839 — Israelsdorf, Slesvig-Holstein, 21 de maig de 1894)

Físic alemany.

Féu investigacions sobre la dispersió de la llum i sobre les propietats òptiques dels metalls. Ideà el tub que duu el seu nom. També féu estudis sobre la piroelectricitat dels cristalls.