August Wilhelm von Hofmann

(Giessen, 8 d’abril de 1818 — Berlín, 5 de maig de 1892)

Químic alemany.

Doctorat a la Universitat de Giessen, fou professor a Bonn i a Londres. Aïllà l’anilina del quitrà, determinà les substitucions sobre l’anell benzènic, investigà en el camp dels alcaloides i fixà l’estructura dels colorants del trifenilmetà.