August Wilhelm von Schlegel

(Hannover, 1767 — Bonn, 1845)

Poeta i literat alemany.

Col·laborà fins el 1797 en les revistes editades per Schiller i després amb el seu germà en la revista Athenäum (1798-1800). Fou secretari i company de viatges de Mme. de Staël (1804-17). L’any següent fou professor d’història de l’art i de la literatura a Bonn. Autor de diversos sonets i balades i del drama Jon (1803), contribuí poderosament a divulgar l’estètica romàntica, sobretot pel que fa referència a l’interès per llengües i cultures estrangeres. S'interessà per la cultura índia i pel corrent històric de la ciència literària. Inicià amb Tieck una traducció a l’alemany de Shakespeare, el valor de la qual es manté avui vigent, i traduí també Dant i Calderón de la Barca. Blumensträusse (‘Rams de flors’, 1804) és un recull de traduccions de poemes italians, castellans i portuguesos.