Augustus De Morgan

(Madura, Índia, 27 de juny de 1806 — Londres, 18 de març de 1871)

Matemàtic i lògic anglès.

Fou professor de matemàtiques a l’University College de Londres (1828-66), excepte durant el període 1831-36, i el primer president de la London Mathematical Society, fundada l’any 1866. En un dels seus primers treballs, Elements of Arithmetic (1831), tractà, des del punt de vista filosòfic, dels conceptes de nombre i magnitud. Les seves contribucions més importants són en el camp de la lògica simbòlica, i, juntament amb Boole, pot ésser considerat l’impulsor d’aquest nou corrent durant la primera meitat del s XIX. En són remarcables, també, els treballs que fan referència a la fonamentació de la teoria de les relacions i a l’explicació de les bases damunt les quals posteriorment fou bastida la lògica matemàtica.