Aureliano de Beruete

(Madrid, 1845 — Madrid, 1912)

Pintor i historiador castellà de l’art.

Conegué les noves tendències artístiques europees. Com a pintor, mal comprès al seu temps, esdevingué un dels més purs impressionistes peninsulars (Museo de Arte Moderno, Madrid). Gran col·leccionista d’art i especialista en Velázquez, l’any 1898 publicà una monografia bàsica sobre aquest pintor.