auricular

m
Electrònica i informàtica

Transductor electroacústic que transforma un senyal elèctric en ones de so, que, a diferència d’un altaveu, dirigeix directament a l’orella de l’oïdor.

Atenent a llur principi de funcionament, hom troba auriculars electrodinàmics (els més generalitzats), electromagnètics, electroestàtics i piezoelèctrics. La resposta de freqüència d’un bon auricular abasta dels 16 als 22.000 Hz..