auscultació

f

Auscultació

© CDC / Amanda Mills

Mètode d’exploració consistent a escoltar els fenòmens acústics dels òrgans.

L’exploració pot ésser feta per mitjà de l’aplicació directa de l’orella damunt la superfície corporal corresponent a la zona pròxima a l’òrgan a explorar o mitjançant un estetoscopi.