Ausgleich

Nom donat a la reforma constitucional que tingué lloc a Àustria i Hongria el 12 de juny de 1867, sota l’emperador Francesc Josep, amb la qual es transformà l’imperi d’Àustria en la monarquia dual d’Àustria-Hongria.